Tuesday, July 30, 2013

Dåliga prioriteringar

Så lokföraren i Spanien är åtalad för 79 fall av vållande till annans död. Har man åtalat de som tyckte att det var en bra idé att köra höghastighetståg utan ordentliga säkerhetssystem på alla sträckor?

http://theconversation.com/sophisticated-system-intended-to-keep-high-speed-rail-safe-16447

Med moderna säkerhetssystem måste föraren göra ett aktivt beslut att INTE lyda säkerhetssystemet - missar föraren en varning så bromsar tåget automatiskt. Med Spaniens system måste lokföraren aktivt följa säkerhetssystemet - missar lokföraren en varning så går det som det går. Med ett sånt system är det enbart en tidsfråga innan en förares misstag blir en katastrof.

Sveriges ATC från 70-talet motsvarar ungefär det nya "state of the art" ERTMS och då är våra snabbaste tåg långsammare än det spanska och vår räls är från 1800-talet. Spanien har alltså nybygda höghastighetssträckor idag som har sämre säkerhetssystem än våra 1800-tals-järnvägar hade på 80-talet. Någon eller några i Spanien har prioriterat väldigt dåligt och det är den som borde ställas inför rätta, inte den förare som hade oturen att först ha en dålig dag på jobbet.

No comments: